Domov Vloge - obrazci Obrazci in vloge

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN
Komunala in prostor
Vloga za dovoljenje za zaporo ceste zaradi priredtve na njej
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo mnenja (k projektu za gradnjo)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
Taksa: Brezplačno
Vloga za plačilo odvoza komunalnih odpadkov 1x na štiri mesece
Taksa: Brezplačno
Vloga za plačilo odvoza komunalnih odpadkov iz proračuna občine
Taksa: Brezplačno
Pobuda za spremembo občinskega prostorskega plana
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo in projektiranje
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Splošno
Vloga za oprostitev sorazmernega deleža plačila vrtca
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo občinskih simbolov
Taksa: 22,60 EUR
Zahteva za izdajo potrdila o pravnomočnosti
Taksa: Brezplačno
Izjava o odpovedi pravici do pritožbe
Taksa: Brezplačno
Pritožba na odločbo o odmeri NUSZ
Taksa: 18,10 EUR
Vloga za najem prostorov Kulturnega doma
Taksa: Brezplačno
Vodovod
Vloga za odjavo in demontažo vodovodnega priključka
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za subvencioniranje vodovodnega priključka, katerega predračun presega višino povprečnega
Taksa: Brezplačno
Kanalizacija
Vloga za izdajo dovoljenja za priklop na kanalizacijsko omrežje
Taksa: 22,60 EUR
Kmetijstvo
Vloga za izdajo dovoljenja za razširitev ponudbe na kmetiji
Taksa: 22,60 EUR
Prireditve
Obvestilo o izvedbi javne prireditve
Taksa: Brezplačno
Vloga za dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine za izvedbo javne prireditve
Taksa: Brezplačno
Gospodarstvo
Vloga za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Finančne spodbude občanom
Vloga za sofinanciranje vzdrževanja in obnove kulturne dediščine
Taksa: Brezplačno
Vloga za pomoč po požaru ali naravnih nesrečah
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev prispevka - finančna spodbuda za novorojenca
Taksa: Brezplačno
Pokopališče
Izjava o odstopu groba
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg na pokopališču
Taksa: 22,60 EUR
Izobraževanje
Vloga za dodelitev denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkvenjak
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno