Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednik, Boris Veberič, univ. dipl. prav.
 • Namestnica predsednika, Zlatka Markovič, univ. dipl. prav.
 • Član, Franc Bratkovič
 • Namestnica člana, Brigita Kozar
 • Članica, Nataša Šalamun
 • Namestnik članice, David Kramberger
 • Članica, Danica Kladošek
 • Namestnica članice, Rozina Topolovec
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Boris Veberič
 • Namestnica predsednika, Polona Markovič
 • Članica, Nataša Šalamun
 • Namestnik članice, Franc Bratkovič
 • Član, Feliks Fekonja
 • Namestnik člana, Ivan Janez Pučko
 • Član, Mirko Kozar
 • Namestnik člana, Janez Dimec
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Veberič Boris
 • namestnica predsednika, Polona Markovič
 • članica, Sonja Gregorec
 • članica, Nataša Šalamun
 • član, Danijel Kuri
 • članica, Jasmina Bratkovič
 • članica, Anica Borko
 • član, Franc Kocuvan