Pobuda za spremembo občinskega prostorskega plana

Pravna podlaga za izvedbo postopka