Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Opis postopka