Vloga za subvencioniranje vodovodnega priključka, katerega predračun presega višino povprečnega

Pravna podlaga za izvedbo postopka