Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih prečrpališč v Občini Cerkvenjak

23. 6. 2023
23.06.2023
Javni razpisi in javni natečaji
06.10.2023 do 00:00
10.000,00 EUR
4103-0044/2023
22.06.2023
Marko Kocbek
02 729 57 00